Παχυμετρία κερατοειδούς, Τονόμετρο, Φακόμετρο, Έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, Άμεσο οφθαλμοσκόπιο