Διαγνωστικός Έλεγχος

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω οφθαλμολογικές εξετάσεις:

 1. Διαθλαστικός Έλεγχος. Διαγνωστική δοκιμασία κατά την οποία διαγιγνώσκεται η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγμαστιμός.
 2. Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας.
 3. Τονομέτρηση. Μέτρηση ενδοφθαλμίου πίεσης.
 4. Βυθοσκόπηση. Εξέταση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλώδους σώματος.
 5. Έλεγχος Χρωματικής Αντίληψης.
 6. Ορθοπτικός Έλεγχος. Διάγνωση έκδηλου ή λανθάνοντος στραβισμού σε παιδιά και ενήλικες.
 7. Κερατομετρία. Μέτρηση  κυρτότητας κερατοειδούς, πολύ σημαντική για τη σωστή εφαρμογή των φακών επαφής.
 8. Παχυμετρία Κερατοειδούς με χρήση Υπερήχου.
 9. Έλεγχος Ξηροφθαλμίας και Λειτουργίας Δακρυικού Συστήματος.
 10. Γωνιοσκοπία.
 11. Σκιασκοπία. Έλεγχος διαθλαστικού σφάλματος στα παιδιά.
 12. Μελέτη Γλαυκώματος.
 13. Οπτικά Πεδία.


Επίσης σε συνεργασία με ιδιωτικά οφθαλμολογικά κέντρα πραγματοποιούνται:

 1. Οπτική Τομογραφία Ωχράς Κηλίδας.
 2. Οπτική Τομογραφία Οπτικού Νεύρου.
 3. Φλουοροαγγειογραφία.
 4. Ηλεκτροφυσιολογία.