Επεμβάσεις

Παρακάτω αναφέρονται οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τον Ιατρό:

  • Αφαίρεση πτερυγίου - χαλαζίου
  • Καταρράκτης
  • Laser Μυωπίας
  • Lasik Extra & PRK Extra
  • trans PRK
  • Laser για τη διόρθωση αστιγματισμού
  • Laser για τη διόρθωση υπερμετρωπίας
  • Laser φωτοπηξία αμφιβληστροειδούς
  • Yag Laser Περιφακιοτομή
  • Yag Laser Ιριδοτομή