Αρθογραφία - Επιστημονικά Άρθρα

Αρθογραφία Ιατρού - Επιστημονικά Άρθρα: Σε αυτόν εδώ το χώρο θα υπάρχει αρθρογραφία του ιατρού σχετικά με παθήσεις, νέες επεμβάσεις και αντιμετώπισή τους και γενικά επιστημονικά άρθρα σχετικά με την οφθαλμολογία.