Πλήρης αυτόματη καταγραφή δεδομένων και διατήρηση αρχείου