Πρόληψη

Το ξέρετε ότι περισσότερες από 75% των περιπτώσεων απώλειας όρασης και τύφλωσης μπορούν να προληφθούν; Για να προλάβετε τις βλάβες στα μάτια σας και για να διαφυλάξετε την όρασή σας μέχρι τα βαθιά γεράματα, να ελέγχετε τακτικά την υγεία των ματιών σας από τον οφθαλμίατρο και να εφαρμόζετε μερικά απλά μέτρα στον τρόπο ζωής σας.

Οι εξετάσεις των ματιών

  • Οι τακτικές και πλήρεις εξετάσεις των ματιών ανιχνεύουν έγκαιρα τις σοβαρές παθήσεις της όρασης, όπως το γλαύκωμα, ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας του ματιού και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, που οδηγούν σε μερική ή ολική τύφλωση. Επιπλέον μπορούν να ανιχνεύουν έγκαιρα άλλες γενικευμένες παθήσεις, που επηρεάζουν μεταξύ άλλων και τα μάτια.
  • Οι πλείστες σοβαρές παθήσεις των ματιών εξελίσσονται χωρίς προειδοποιητικά σημεία. Πολύ συχνά, όταν προκαλέσουν ενοχλήσεις, είναι πολύ αργά, για ανατροπή των βλαβών, που δημιούργησαν.
  • Είναι σημαντικό να γίνεται κάθε χρόνο μια πλήρης εξέταση των ματιών και όχι μόνο απλές μετρήσεις, για νέα γυαλιά διόρθωσης της όρασης.
  • Οι εξετάσεις των ματιών πρέπει να περιλαμβάνουν τη μέτρηση της πίεσής τους, την αξιολόγηση των οπτικών πεδίων, τη βυθοσκόπηση μετά από διαστολή της κόρης του ματιού για καλύτερη εξέταση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, των αιμοφόρων αγγείων του και του οπτικού νεύρου, την εξέταση με σχισμοειδή λυχνία (αξιολόγηση του κερατοειδή χιτώνα, της ίριδας και του φακού), τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των μυών του ματιού και της διάθλασης.

Μην αμελείτε τις οφθαλμολογικές εξετάσεις, και κρατήστε κατά νου ότι η πρόληψη αποτελεί πάντα την καλύτερη θεραπεία.