Βιογραφικό Ιατρού

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Τσιάκαλος Κωνσταντίνος από τον Οκτώβριο του 2008 έως και σήμερα ιδιωτεύει με έδρα το ιατρείο του στη Λαμία.

Πραγματοποιεί επεμβάσεις στο ΙΑΣΩ GENERAL HOSPITAL, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και στο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το έτος 1996.

Ειδικεύτηκε στην Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών από το έτος 2003 έως το 2007.

Από το 2007 αποτελεί εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη της Α' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

Από το 1997 έως το 1998 υπηρέτησε σαν ιατρός υπαίθρου.

Από το 1998 έως το 1999 εξετέλεσε την στατιωτική του θητεία.

Από το 1999 έως το 2000 ήταν Medical Observer στο Sussex Brighton Eye Hospital.

Από το 2001 έως το 2003 ήταν ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου και εξωτερικός συνεργάτης του οφθαλμολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές του, πατήστε εδώ.